Om oss

Vi är ett ledande profilföretag som arbetar med professionell marknadsföring genom produkter och noga utvalda partners, leverantörer, fabriker och varumärken. Vi har många års erfarenhet och stora nätverk. Vi erbjuder våra kunder den bästa lösningen för deras behov så att kunden har lätt att välja rätt produkter för sitt marknadsföring. Det gör jobbet enklare och kunden kan vara säker på att använda produkter som faktiskt fungerar. Vi hjälper dig med allt från produktförslag till leverans av färdiga produkter.
Vi producerar och distribuerar unika produkter med eget tryck till bra priser, med snabba leveranser och en hög servicenivå.
Det viktigaste av allt är att vi har nöjda och glada kunder!
Vi ser fram emot att få dig som kund!

Kvalitetspolicy | Quality policy

För oss är kvaliteten på det vi levererar viktigast. Profilsson kvalitetsarbete innebär att vi tillhandahåller tjänster och produkter i rätt tid, på rätt plats och med utlovad kvalitet. Kvalitet är en framgångsfaktor för en fortsatt positiv utveckling av företaget. Nöjda kunder är viktigt för oss.

Miljöarbete | Environmental work

Vårt mål är inte bara att ständigt förbättra oss i arbetet utan även att skydda miljön i såväl Sverige som i andra länder och se till att företagets miljöåtgärder inte orsakar negativ påverkan på omvärlden. Vi strävar efter att skapa en hållbarare värld genom att minska vårt ekologiska avtryck. Vi arbetar aktivt med miljö och hållbarhet. Vårt arbete med att vara hållbara sker bland annat genom utbildning av personal, miljökrav på våra samarbetspartners och löpande utvärdering av miljöarbetet.

Vi ställer krav på våra medarbetare om ett eget miljöarbete för att nå de använda arbetsmetoder så att miljöpolicyn följs. På det här sättet ser vi till att kunden får bästa miljömärkta, eller motsvarande, produkt som innehåller återvunnet material.
För att förhålla företagets verksamhet till de nationella målen välja vi ut de miljöaspekter som är mest väsentliga.
Vi väljer bort varor och material som innehåller särskilt farliga kemikalier och analyserar hur råvaror och material samt processer i företagets hela leverantörs- och värdekedja påverkar naturkapitalet och tar fram åtgärdsplaner för hur en eventuell negativ påverkan kan minskas.

Utöver ovan är vi anslutna till FTI AB. Genom att köpa era förpackningar av Profilsson hjälper du som kund till att ta ett ansvar för miljön, och du kan vara säker på att förpackningsavgifterna betalas in.
För att möta myndigheternas krav om att ta ansvar för insamlingen och återvinningen bildades REPA, som nu går under namnet Förpacknings-och Tidningsinsamlingen, FTI.

Persondata

Med anledning av att dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018, så informerar vi här om de personuppgifter vi lagrar för att kunna upprätthålla en väl fungerande affärsrelation med dig.
Profilsson AB respekterar din integritet och hanterar alla personuppgifter enligt gällande dataskyddslagar.

Vad för uppgifter?

För att kunna bedriva och bibehålla fungerande affärsrelation med dig, så lagrar vi vissa personuppgifter om dig. Såsom ditt namn, e-postadress och i vissa fall även telefonnummer. Denna personliga data kan användas för att identifiera dig. Personuppgifter vi tillhandahåller har vi fått/samlat in på flera sätt: Ni har tillhandahållit den frivilligt när ni blivit kund hos oss, viss har valt att prenumerera på våra nyhetsbrev, kommunicerat med oss via e-post eller fysiskt på mässor eller andra evenemang. Vi kan också ha samlat in dina uppgifter på andra sätt, t.ex. via dina kollegor eller via din arbetsgivares hemsida etc. De gånger vi själva samlat in uppgifter om dig, har vi bedömt att du med din yrkesroll med stor sannolikhet skulle kunna vara intresserad av de tjänster och produkter som vi erbjuder.

Hur använder vi dina uppgifter?

För att skicka nyhetsbrev och annan information om oss, våra tjänster och produkter. Behålla historik av tidigare förfrågningar och lagda order.
Skäl för lagring av personuppgifter. Vid behandling av personuppgifter för ändamål enl. ovan använder vi oss av våra legitima intressen vad gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera vad vi ser som viktig och intressant information om våra tjänster och produkter.

Lagring

Vi har väl fungerande rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade mot obehöriga personers tillgång. Dina personuppgifter lagras för ändamål enligt ovan så länge du fortsätter vara kund, eller att vi bedömer att du kan vara en potentiell kund till oss (baserat på din yrkesroll). Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så raderas dina personuppgifter från våra register. Du har också rätt att veta vilka uppgifter om dig som person vi lagrar, få dessa korrigerade samt även begära en kopia på detta.

Det gör du enklast genom att kontakta oss via mail: order@profilsson.se


Korta fakta

Org.nummer
559268-0929
Telefonnummer
08-559 224 00
E-post adress
order@profilsson.se
Bankgiro nr