MILJÖPOLICY

Miljöarbete | Environmental work

Vårt mål är inte bara att ständigt förbättra oss i arbetet utan även att skydda miljön i såväl Sverige som i andra länder och se till att företagets miljöåtgärder inte orsakar negativ påverkan på omvärlden. Vi strävar efter att skapa en hållbarare värld genom att minska vårt ekologiska avtryck. Vi arbetar aktivt med miljö och hållbarhet. Vårt arbete med att vara hållbara sker bland annat genom utbildning av personal, miljökrav på våra samarbetspartners och löpande utvärdering av miljöarbetet.

Vi ställer krav på våra medarbetare om ett eget miljöarbete för att nå de använda arbetsmetoder så att miljöpolicyn följs. På det här sättet ser vi till att kunden får bästa miljömärkta, eller motsvarande, produkt som innehåller återvunnet material.
För att förhålla företagets verksamhet till de nationella målen välja vi ut de miljöaspekter som är mest väsentliga.
Vi väljer bort varor och material som innehåller särskilt farliga kemikalier och analyserar hur råvaror och material samt processer i företagets hela leverantörs- och värdekedja påverkar naturkapitalet och tar fram åtgärdsplaner för hur en eventuell negativ påverkan kan minskas.

Utöver ovan är vi anslutna till FTI AB. Genom att köpa era förpackningar av Profilsson hjälper du som kund till att ta ett ansvar för miljön, och du kan vara säker på att förpackningsavgifterna betalas in.
För att möta myndigheternas krav om att ta ansvar för insamlingen och återvinningen bildades REPA, som nu går under namnet Förpacknings-och Tidningsinsamlingen, FTI._