LÄGSTA PRISGARANTI

Profilsson strävar alltid efter att erbjuda de lägsta priserna på marknaden. Alla produkter på vår hemsida omfattas av garantin om lägsta pris. Det innebär att om du hittar samma produkt som säljs till ett lägre pris av en konkurrent, kommer du att erbjudas produkten till ett lägre pris.

Villkor:
Lägsta Prisgaranti gäller när ett svenskt företag erbjuder samma produkt i samma mängd till ett lägre pris än det pris som publiceras i företagets webbshop eller tryckta katalog. Varorna måste vara till allmän försäljning och vara tillgängliga för leverans.

Begäran om prissänkningar med hänvisning till lägsta prisgaranti måste göras före beställning och styrkas med en kopia av erbjudandet. Profilsson förbehåller sig rätten att när som helst dra tillbaka denna kampanj.