Frågor & Svar

Här får ni svar på era frågor angående våra priser, leveranstider, reklamation, färger och märkning.

Vad har ni för försäljningssvillkor?

Priser


Samtliga priser är angivna i Svenska kronor (SEK) exklusive moms och frakt. Priser angivna i Norska kronor (NOK) är exklusive moms (MVA), införtullningskostnad och eventuell tull. Priser angivna i Euro (?) är exklusive moms (VAT). För det fall köpare inom EU (utanför Sverige) redovisar ett giltigt VAT-nummer före beställning debiteras ej mervärdesskatt/VAT på fakturan. Säljaren förbehåller sig dock rätten att i efterhand debitera mervärdesskatt/VAT för det fall det av kunden angivna VAT-numret inte accepteras av svenska Skatteverket. På grund av möjliga förändringar i växelkursen för SEK förbehåller säljaren sig rätten att justera priser fram till orderdatum. Bekräftad order prisjusteras ej. Säljaren reserverar sig för eventuella skrivfel och slutförsäljning. Säljaren innehar F-skattsedel och VAT-nummer. Anspråk på prisnedsättning med hänvisning till säljarens "Lägsta Prisgaranti" skall göras innan beställning sker hos säljaren och styrkas med kopia på erbjudandet.

Originalkostnader


I priserna ingår en enkel sättning av original, max 60 minuters arbete. Nytt/uppdaterat korrektur som kräver längre tid debiteras med 450SEK/timme. Påbörjat designarbete som inte leder till affär debiteras med 450SEK.

Betalningsvillkor


Säljaren förbehåller sig rätten till kreditprövning innan leverans. Vid överenskommen kredit gäller 20 dagar netto. Fakturor sänds till dig via finansbolaget Nox Finans AB, som vi samarbetar med. Om du har valt att erhålla faktura via e-post, är det ditt ansvar att kontrollera att fakturan inte hamnat i din skräppost. Efter förfallodatum debiterar Nox Finans en dröjsmålsränta. En lagstadgad påminnelseavgift tillkommer. Alla villkor framgår av din faktura. Nox Finans skickar alltid en påminnelsefaktura. Det är viktigt att du betalar samtliga avgifter i samband med försenad fakturabetalning till Nox Finans. Kontaktuppgifter till Nox Finans vid frågor om betalning: support@noxfinans.se och telefonnummer 040-69 39 000. Alla varor säljs med äganderättsförbehåll och förblir säljarens egendom till dess full betalning erlagts.

Returrätt


Samtliga varor produceras specifikt för kunds räkning vilket innebär att ordern alltid är bindande. Säljaren erbjuder ingen returrätt.

Annullering av order


Om kund önskar annullera en order innan leverans har skett måste först ett godkännande från fabrik, tryckeri eller leverantör inhämtas och godkännas. Säljaren debiterar samtliga uppkomna kostnader, minimum SEK 950:-/order. Har ordern redan producerats debiteras hela ordervärdet.
Färger och märkning?
Produkternas färger är uppskattade till närmast liggande PMS-/CMYK-färg. Observera att exakta PMS-/CMYK-färger EJ kan garanteras vid tryck på färgade och transparenta produkter. Köparen ansvarar för att aktivt leta efter eventuella fel i korrekturet som skickas till köparen innan produktionen inleds. Ansvaret för alla uppgifter så som produkt, produktfärg, produktspecifikationer, placeringen av tryck/logo, tryckfärger, logotyper, texter, typsnitt, stavning etc övergår på köparen då korrekturet är skickat. Säljaren reserverar sig för en acceptans av avvikelse, på färg och märkning, på upp till 2% av totala produktionen.

Hur lång är leveranstiden?
Normal leveranstid står angivet på respektive produkt och brukar ligga runt 3-4 veckor. Viktigt att tänka på är att leveranstiden gäller från ditt godkännande. Glöm inte att meddela din eventuella deadline innan du lägger din beställning.

Leveranstid beräknas från (det senaste av) godkänt korrektur och, för det fall detta är tillämpligt, då eventuell förskottsbetalning finns bokförd på säljarens konto tills varorna lämnar säljaren. För att säljaren ska kunna hålla utsatt leveranstid/leveransdatum ska korrektur godkännas av kund inom en (1) arbetsdag från att första korrekturet erhölls. Leveransvillkor för kunder inom Sverige: Säljaren ansvarar för bokning av transport till kundens angivna adress. Kunden debiteras frakt enligt överenskommelse i samband med order. Säljaren ansvarar ej för transportskador som inte ersätts av transportbolaget. Köparen ansvarar för att försäkra produkten under transport. Försenade leveranser som beror på transportföretaget ska reklameras av kund direkt till transportföretaget. Eventuell införtullning till EU för produkter som producerats utanför EU ansvarar säljaren för. Om den av köparen angivna mottagaren inte finns på plats när transportföretaget ska leverera produkterna (vardagar mellan kl 8:00-17:00) tillkommer en kostnad om 120 kr för avisering och ny utkörning. Om portkod krävs för att transportören ska kunna leverera så måste portkoden uppges skriftligen i samband med beställning. En lagringsavgift på 65 kr per dag tillkommer för tiden då godset måste lagras hos transportföretaget. Efter 15 dagar returneras produkterna till säljaren och då tillkommer även kostnad för returfrakt till säljaren samt ny frakt till köparen.

Då kunden önskat leverans till särskilt specificerat datum garanterar säljaren att leverans sker i tid endast under förutsättning att sådant leveransdatum bekräftats skriftligen. Säljaren kan ej garantera leveranstid vid hinder utanför säljarens kontroll såsom strejk, hinder i transporter eller då kunden inte finns på plats för mottagande av gods vid leverans. För det fall säljaren inte håller utlovat leveransdatum har kunden rätt till ersättning motsvarande kundens visade direkta skada, dock max 10 % av ordervärdet för de produkter som ingår i den försenade leveransen. Leveranstiden är beräknad för områden som dagligen (vardagar) har utkörning av speditörer som exempelvis TNT, DSV, UPS, Schenker, DHL och Postnord. Säljaren ansvarar ej för förseningar som beror på att kundens angivna leveransadress inte har daglig utkörning.
Reklamation
Fel, som märkts eller borde ha märkts när varan mottogs av kunden eller av denna anvisade mottagare, skall reklameras inom fem dagar. I annat fall skall fel reklameras inom skälig tid efter att felet märkts eller borde ha märkts. Kunden får inte åberopa att varan är felaktig om han/hon inte inom angivna tidsfrister lämnar säljaren meddelande om felet. Reklameras inte varan inom 10 dagar från varans mottagande, förloras rätten att åberopa felet. Säljaren reserverar sig för en acceptans av avvikelse/fel på upp till 2% av totala produktionen.

Pappersmuggar:


Pappret är av hög kvalitet och är bestruket med en PE-beläggning som förhindrar att vätskan/kaffet skall läcka igenom. Dock finns det alltid en liten risk att pappersmuggarna kan läcka, trots ständigt pågående kvalitetskontroller. Säljaren reserverar sig för läckande muggar som inte överstiger mer än 2% av den totala kvantiteten.