FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - Gäller från 2022-01-01

för Profilsson AB, nedan kallad säljare, och köpare, nedan kallad kund. Försäljningsvillkoren anses accepterade vid beställning hos Profilsson AB.

Priser
Samtliga priser är angivna i Svenska kronor (SEK) exklusive moms och frakt. Priser angivna i Norska kronor (NOK) är exklusive moms (MVA), införtullningskostnad och eventuell tull. Priser angivna i Euro är exklusive moms (VAT). För det fall köpare inom EU (utanför Sverige) redovisar ett giltigt VAT-nummer före beställning debiteras ej mervärdesskatt/VAT på fakturan. Säljaren förbehåller sig dock rätten att i efterhand debitera mervärdesskatt/VAT för det fall det av kunden angivna VAT-numret inte accepteras av svenska Skatteverket. På grund av möjliga förändringar i växelkursen för SEK förbehåller säljaren sig rätten att justera priser fram till orderdatum. Bekräftad order prisjusteras ej. Säljaren reserverar sig för eventuella skrivfel och slutförsäljning. Säljaren innehar F-skattsedel och VAT-nummer. Anspråk på prisnedsättning med hänvisning till säljarens "Lägsta Prisgaranti" skall göras innan beställning sker hos säljaren och styrkas med kopia på erbjudandet.

Originalkostnader
I priserna ingår en enkel sättning av original, max 60 minuters arbete. Nytt/uppdaterat korrektur som kräver längre tid debiteras med 450SEK/timme. Påbörjat designarbete som inte leder till affär debiteras med 450SEK.

Betalningsvillkor
Säljaren förbehåller sig rätten till kreditprövning innan leverans. Vid överenskommen kredit gäller 20 dagar netto. Fakturor sänds till dig via finansbolaget Fortnox Finans AB, som vi samarbetar med. Om du har valt att erhålla faktura via e-post, är det ditt ansvar att kontrollera att fakturan inte hamnat i din skräppost. Efter förfallodatum debiterar Fortnox Finans en dröjsmålsränta. En lagstadgad påminnelseavgift tillkommer. Alla villkor framgår av din faktura. Fortnox Finans skickar alltid en påminnelsefaktura. Det är viktigt att du betalar samtliga avgifter i samband med försenad fakturabetalning till Fortnox Finans. Kontaktuppgifter till Fortnox Finans vid frågor om betalning är telefonnummer 0470 - 78 50 00.

Alla varor säljs med äganderättsförbehåll och förblir säljarens egendom till dess full betalning erlagts.

Returrätt
Samtliga varor produceras specifikt för kunds räkning vilket innebär att ordern alltid är bindande. Säljaren erbjuder ingen returrätt.

Annullering av order
Om kund önskar annullera en order innan leverans har skett måste först ett godkännande från fabrik, tryckeri eller leverantör inhämtas och godkännas. Säljaren debiterar samtliga uppkomna kostnader, minimum SEK 950:-/order. Har ordern redan producerats debiteras hela ordervärdet.

Reklamation
Fel, som märkts eller borde ha märkts när varan mottogs av kunden eller av denna anvisade mottagare, skall reklameras inom fem dagar. I annat fall skall fel reklameras inom skälig tid efter att felet märkts eller borde ha märkts. Kunden får inte åberopa att varan är felaktig om han/hon inte inom angivna tidsfrister lämnar säljaren meddelande om felet. Reklameras inte varan inom 10 dagar från varans mottagande, förloras rätten att åberopa felet. Säljaren reserverar sig för en acceptans av avvikelse/fel på upp till 2% av totala produktionen.

Pappersmuggar: Pappret är av hög kvalitet och är bestruket med en PE-beläggning som förhindrar att vätskan/kaffet skall läcka igenom. Dock finns det alltid en liten risk att pappersmuggarna kan läcka, trots ständigt pågående kvalitetskontroller. Säljaren reserverar sig för läckande muggar som inte överstiger mer än 2% av den totala kvantiteten.

Säljarens ansvar
Säljarens ersättningsskyldighet för styrkt skada är begränsad till 10% av säljarens försäljningspris, d.v.s. den totala summan för produkt och tryck så som det är definierat på skickad och mottagen orderbekräftelse. Säljaren är dock inte ersättningsskyldig för den skada som kunden lider genom säljarens dröjsmål om dröjsmålet beror på ett hinder utanför säljarens kontroll. Säljarens ansvar omfattar inte indirekta skador eller förluster, driftstopp, ekonomisk skada i verksamheten eller andra förluster.

Leverans
Leveranstid beräknas från (det senaste av) godkänt korrektur och, för det fall detta är tillämpligt, då eventuell förskottsbetalning finns bokförd på säljarens konto tills varorna lämnar säljaren. För att säljaren ska kunna hålla utsatt leveranstid/leveransdatum ska korrektur godkännas av kund inom en (1) arbetsdag från att första korrekturet erhölls. Leveransvillkor för kunder inom Sverige: Säljaren ansvarar för bokning av transport till kundens angivna adress. Kunden debiteras frakt enligt överenskommelse i samband med order. Säljaren ansvarar ej för transportskador som inte ersätts av transportbolaget. Köparen ansvarar för att försäkra produkten under transport. Försenade leveranser som beror på transportföretaget ska reklameras av kund direkt till transportföretaget. Eventuell införtullning till EU för produkter som producerats utanför EU ansvarar säljaren för. Om den av köparen angivna mottagaren inte finns på plats när transportföretaget ska leverera produkterna (vardagar mellan kl 8:00-17:00) tillkommer en kostnad om 120 kr för avisering och ny utkörning. Om portkod krävs för att transportören ska kunna leverera så måste portkoden uppges skriftligen i samband med beställning. En lagringsavgift på 65 kr per dag tillkommer för tiden då godset måste lagras hos transportföretaget. Efter 15 dagar returneras produkterna till säljaren och då tillkommer även kostnad för returfrakt till säljaren samt ny frakt till köparen.

Då kunden önskat leverans till särskilt specificerat datum garanterar säljaren att leverans sker i tid endast under förutsättning att sådant leveransdatum bekräftats skriftligen. Säljaren kan ej garantera leveranstid vid hinder utanför säljarens kontroll såsom strejk, hinder i transporter eller då kunden inte finns på plats för mottagande av gods vid leverans. För det fall säljaren inte håller utlovat leveransdatum har kunden rätt till ersättning motsvarande kundens visade direkta skada, dock max 10 % av ordervärdet för de produkter som ingår i den försenade leveransen. Leveranstiden är beräknad för områden som dagligen (vardagar) har utkörning av speditörer som exempelvis TNT, DSV, UPS, Schenker, DHL och Postnord. Säljaren ansvarar ej för förseningar som beror på att kundens angivna leveransadress inte har daglig utkörning.

Färger och märkning
Produkternas färger är uppskattade till närmast liggande PMS-/CMYK-färg. Observera att exakta PMS-/CMYK-färger EJ kan garanteras vid tryck på färgade och transparenta produkter. Köparen ansvarar för att aktivt leta efter eventuella fel i korrekturet som skickas till köparen innan produktionen inleds. Ansvaret för alla uppgifter så som produkt, produktfärg, produktspecifikationer, placeringen av tryck/logo, tryckfärger, logotyper, texter, typsnitt, stavning etc övergår på köparen då korrekturet är skickat. Säljaren reserverar sig för en acceptans av avvikelse, på färg och märkning, på upp till 2% av totala produktionen.

Schablon / Kliché Specifik
Schablon-/Klichémall är giltig för återanvändande i 24 månader efter beställning/repeatbeställning.

Ordrar
En order blir alltid bekräftad av säljaren genom en skriftlig orderbekräftelse. Ordern blir bindande efter att orderbekräftelse, korrektur samt försäljningsvillkor godkänts av kunden. Vi förbehåller oss rätten till förändringar i sortimentet och att leverera upp till +/- 20 % av beställd kvantitet.

Marknadsföring
Säljaren kan i marknadsföringssyfte komma att använda beställda produkter och bilder av dessa i säljarens tryckta och digitala marknadsföringsmaterial. Om kund önskar att produkterna inte används i marknadsföringssyfte ska detta meddelas skriftligen till säljaren vid beställningstillfället. Miljöavgift Säljaren tillämpar en avgift för miljökompensering (FTIAB, www.ftiab.se) på de produkter som faller under producentansvar för förpackningar.

Personuppgifter
När du handlar från Profilsson AB behandlas dina personuppgifter enligt vår dataskyddspolicy. Se aktuell policy på vår hemsida, www.profilsson.se Kunds uppgifter, såsom exempelvis namn, e-post adress, företag, branschtillhörighet och telefonnummer sparas av säljaren enligt vår dataskyddspolicy. Nyhetsbrev skickas efter köp regelbundet till kund. Kund kan via dessa utskick, om så önskas, enkelt avregistrera sig för framtida nyhetsbrev.


Tvist
Svensk lag skall tillämpas vid tolkning och tillämpning av dessa villkor. Eventuella tvister skall lösas i svensk allmän domstol._